Om WEBconsult

WEBconsult ble etablert i 2002, og tilbyr verktøy og tjenester for salg og profilering på Internett, spesielt tilrettelagt for selvstendig næringsdrivende, mindre virksomheter og hobbybrukere.

Kvalitet. WEBconsult stiller de strengeste krav til pålitelighet og kvalitet, slik at vi kan tilby våre kunder trygge tjenester i form av teknologi som fungerer og høyest mulig stabilitet.

Service og kundeoppfølging skal være WEBconsults viktigste konkurransefortrinn. Det vil si hurtig respons på alle henvendelser, enten det gjelder informasjon, veiledning, bestillinger eller teknisk assistanse, og at alle anstrengelser blir gjort for at eventuelle problemer skal løses så raskt det er menneskelig og teknisk mulig.

Pris. WEBconsult fokuserer på å holde et fornuftig prisnivå, hvilket vil si at vi ønsker å tilby våre kunder så gunstige priser som mulig uten at det går på bekostning av kvaliteten på leverte tjenester eller vår mulighet til å gi alle kunder skikkelig service og brukerstøtte.

Velkommen som kunde! Tjenstene vi levererer er beskrivet i detalj på nettsidene, men ta gjerne kontakt hvis du har spørmål du ikke finner svar på.